Urgentie

Digitaal tijdperk
Wij leven in een tijd waarin technologie de wereld om ons heen razendsnel heeft veranderd, nog steeds verandert en zal blijven veranderen. Er vindt een transformatie plaats van een industriële- naar informatiesamenleving. Dit heeft een enorme impact op de manier waarop we samenleven, leren en werken. NU en in de toekomst.

Nederland heeft nu al veel te weinig mensen beschikbaar die zijn opgeleid in bètavakken, techniek en computerwetenschappen. Een paar interessante feiten en cijfers:

In 2020 bestaat in Europa een tekort van 900.000 ICT-professionals.
Het UWV heeft maandelijks 1.150 ICT-vacatures beschikbaar.
Booking.com heeft op het hoofdkantoor in Amsterdam ongeveer duizend medewerkers werken op de technologietak van het bedrijf. Daarvan komt 88% uit het buitenland om dat Booking.com geen Nederlanders kan vinden met de gewenste vaardigheden.

Creatiekracht
Kinderen groeien op in een digitaal tijdperk waarbij ze voornamelijk met behulp van internet informatie tot zich nemen. Ze ontdekken geheel onbevangen de mogelijkheden van nieuwe technologie. Dit vraagt om digitale vaardigheden. Door het ontwikkelen van digitale vaardigheden worden kinderen gestimuleerd op een nieuwe manier creatief uiting te geven aan gedachtes, ideeën en oplossingen.

Lesmateriaal integreren in de klas
Het ligt voor de hand om het leren van digitale vaardigheden in de klas aan te bieden. Te beginnen in het basisonderwijs. Het aanbieden van digitale vaardigheden staat dan onafhankelijk van de (thuis)situatie en leefomgeving. Door digitale vaardigheden onderdeel te laten zijn van het onderwijscurriculum in het primair onderwijs krijgt ieder kind de kans om door vanzelfsprekende interactie met technologie digitale vaardigheden te ontwikkelen in betekenisvolle situaties waar ze later in elk beroep profijt van hebben. Door het structureel aanbieden van digitale vaardigheden in de klas worden kinderen niet alleen gestimuleerd hun creatiekracht te gebruiken om nieuwe ideeën vorm te geven, maar worden zij ook voorbereid op de toekomst in de digitale economie. Er is immers geen aparte digitale economie, we hebben een economie die digitaal is.

Uiterst belangrijk binnen deze themathiek is het horen en zien van onder andere de behoeftes van de (individuele) leerkrachten die allen op hun eigen manier een verschil maken in het leven van onze kinderen.

Draag een steentje bij!
U kunt helpen! Draag een steentje bij aan het integreren van digitale vaardigheden in de klas, zodat ieder kind in Nederland de kans krijgt om door vanzelfsprekende interactie met technologie de wereld te begrijpen en te maken. U kunt bijvoorbeeld één of meerdere klassen adopteren of u en uw werknemers kunnen zich opgeven als gastdocent voor het geven van een CodeUur in de klas.
Wilt u op een andere manier bijdragen? Neem dan contact met ons op via: info@futurenl.org