Gratis LOB lespakket voor 2 vmbo en 3 havo/vwo

Gratis LOB lespakket voor 2 vmbo en 3 havo/vwo

Ontdek je toekomst
als digital designer
data scientist
developer
growth hacker
tech support
met de

TekkieWijzer laat jongeren interactief kennis maken met de nieuwste tech-profielen, -banen en -opleidingen. Met behulp van de TekkieWijzer komen ze erachter welk tech-profiel het best bij ze past.

Docentenhandleiding

Voor te bereiden in 15 minuten
🔗 leerlijn en 21st century skills
9/10 keer geen computer nodig

Lesbrief voor de leerling

Uitdagende opdrachten
Ervaren en doen
Verbinding met beroepen

Slides voor op het scherm

Kant en klaar
Met 1 klik op je scherm
Handige instructie per slide

HET LESMATERIAAL

Mijn beeld van tech

Leerlingen ontdekken wat zij over tech en tech-beroepen weten. Ze ervaren dat tech vele kanten kent. Leerlingen ontdekken samen welke misverstanden er bestaan. Daarna gaan ze zelf aan factchecking doen en maken zij een eigen factsheet.

> Naar opdracht 1

Tech in ons leven

Leerlingen denken na over de rol die tech in ons leven speelt. Ze ontdekken een aantal technologische ontwikkelingen die veel invloed hebben op verschillende sectoren. Ook ontdekken zij dat tech altijd in beweging is. Vervolgens bedenken zij life-hacks voor elkaar.

> Naar opdracht 2

Tech profielen

Leerlingen maken kennis met vijf profielen binnen tech. Ze ontdekken hoe de werkdagen van een Tekkie er uit zien en welke vaardigheden je nodig hebt om als Tekkie te werken. Ze maken een infographic van het profiel dat je het meeste aanspreekt.

> Naar opdracht 3

Tools I

Bij de Tekkie-beroepen horen technieken en tools. In deze les en in de volgende les kieze leerlingen tools om zelf uit te proberen. Op die manier kruipen zij in de huid van een Tekkie en ontdekken zij wat ze met deze tools kunnen en wat ze er zelf van vinden om deze te gebruiken.

> Naar opdracht 4

Tools II

Bij de vorige opdracht ontdekten leerlingen een Tekkie-tool. In deze opdracht kiezen zij een andere tool uit om mee te experimenteren.

> Naar opdracht 5

TekkieWijzer

In de vorige lessen hebben leerlingen kennis gemaakt met vijf Tekkie-profielen. Vandaag gaan zij De TekkieWijzer test maken! De uitkomst van deze test laat zien welk tech-profiel het beste bij de leerling past.

> Naar opdracht 6

Tekkie worden

De leerling heeft na afgelopen zes opdrachten ontdekt dat tech overal is. In deze zevende opdracht onderzoeken zij hoe je een Tekkie kan worden.

> Naar opdracht 7

Skills paspoort

Leerlingen gaan alles wat ze in de afgelopen lessen hebben ontdekt nu verwerken. Ze maken een eigen skills paspoort en voeren een coachgesprek met een klasgenoot.

> Naar opdracht 8

scholen doen mee!
0

Geïnitieerd door