Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring

 

Geldig vanaf 25 mei 2018
Stichting FutureNL zet zich in voor digitale geletterdheid, in het bijzonder gericht op basisschoolkinderen. Iedereen moet toegang kunnen krijgen tot kennis en kunde over digitale zaken. Deze privacyverklaring over de activiteiten, websites en mailinglijsten van FutureNL is daarom geschreven in begrijpelijke woorden. Heb je vragen? Mail dan naar hallo@futurenl.org.

Websites
Cookies zijn kleine programma’s die informatie opslaan over bezoekers van een website. De website www.futurenl.org gebruikt alleen functionele cookies die nodig zijn voor hosting (WordPress). De website www.codeuur.nl gebruikt ook alleen functionele cookies die nodig zijn voor hosting (Meteor Galaxy) en om in te kunnen loggen als gastdocent. Voor het online platform met lesmateriaal op LessonUp worden cookies gebruikt om anonieme statistieken te kunnen bijhouden. Daarbij wordt zo min mogelijk inbreuk gemaakt op de privacy van bezoekers. Zo houden we bij welke lessen vaak worden bekeken en welke niet. Wanneer LessonUp cookies wil plaatsen die niet absoluut noodzakelijk zijn, wordt eerst expliciet toestemming gevraagd.

Mailinglijsten
Stichting FutureNL gebruikt verschillende mailinglijsten om mensen met een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Voor alle mailinglijsten geldt dat belangstellenden expliciet toestemming geven om op de mailinglijst te komen. Abonnees kunnen zichzelf afmelden via een link in de footer van iedere e-mail, zonder verdere tussenkomst van Stichting FutureNL. Dan wordt het e-mailadres direct uit de mailinglijst verwijderd. De e-mailadressen van abonnees zijn niet publiek toegankelijk. E-mailadressen zullen nooit met derden worden gedeeld.

CodeUur
Een CodeUur is een gastles over programmeren of digitale geletterdheid in brede zin door een vrijwilliger uit het bedrijfsleven. Scholen kunnen zo’n CodeUur aanvragen via de website van FutureNL. Professionals uit het bedrijfsleven kunnen zich daar ook opgeven als gastdocent. De gegevens die scholen en gastdocenten daar invullen, zijn noodzakelijk voor het organiseren van het CodeUur. De gegevens van de school worden doorgegeven aan de gastdocent, zodat die kan afspreken wanneer hij of zij langskomt om de les te geven. De gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt. Na afloop van het CodeUur worden telefoonnummers van de school automatisch verwijderd. De namen en e-mailadressen worden bewaard en kunnen gebruikt worden om leerkrachten persoonlijk te benaderen bij vragen van FutureNL. Na 5 jaar worden deze gegevens verwijderd. De gegevens van de gastdocent worden automatisch geanonimiseerd wanneer deze zich uitschrijft. Op die manier houden we nog wel overzicht over de statistieken van CodeUur.

Overige activiteiten
Stichting FutureNL organiseert vaak evenementen en workshops waar leerkrachten, kinderen en andere mensen zich voor kunnen opgeven. Bij het inschrijven vragen wij om persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Deze worden gebruikt om de mensen die zich inschrijven op de hoogte te houden van de locatie, datum en het programma van de activiteit. Bij het niet verstrekken van deze informatie, kan niet meegedaan worden met de activiteit. Na afloop van de activiteit worden de gegevens vaak nog even bewaard om evaluaties te versturen. De gegevens worden in ieder geval een jaar na afloop van de activiteit verwijderd.

Donaties
Je kan doneren aan Stichting FutureNL via de bankrekening NL73 ABNA 041.82.77.990 t.n.v Stichting FutureNL.

Algemene informatie
Mensen die informatie hebben gegeven aan FutureNL, hebben het recht op inzage, rectificatie of wissen van zijn of haar persoonsgegevens. Voor het verzamelen van persoonsgegevens, vraagt FutureNL altijd toestemming. Als toestemming is gegeven, mag die toestemming ook weer ingetrokken worden. Neem contact op met info@futurenl.org. Ook bestaat het recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stichting FutureNL is formeel gevestigd op Het Hoenstraat 5, 2596 HX in Den Haag. FutureNL is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst. FutureNL is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61041785. Het RSIN, Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer, is 854178375. Heb je vragen? Mail naar hallo@futurenl.org.

Heb je deze tekst helemaal uitgelezen? Dan verdien jij een speciaal extraatje! Mail naar hallo@futurenl.org met als onderwerp: ‘Ik heb de privacyverklaring uit!’.