Ga naar de inhoud

Maarre…. hoe zit dat nu precies met jullie leerdoelenposters, FutureNL?

Mireille Boetje
Directeur

Gisteren was ik aanwezig op het landelijk congres kerndoelen van het SLO. Met veel belangstelling keek ik uit naar de concept-kerndoelen Digitale Geletterdheid die werden gepresenteerd. Een belangrijke stap in de richting van verplichte kerndoelen, een ontwikkeling die wij als FutureNL enorm toejuichen. Sterker nog, dit is één van onze belangrijkste doelen als stichting: ieder kind Digitaal Vaardig van school! Een goed moment om jullie mee te nemen in de ontwikkelingen bij FutureNL: want hoe zit dat nu precies met de leerdoelen die wij geformuleerd hebben?

Ontwikkeling van de leerdoelen

Beleidsmakers zijn al jaren druk aan het praten om Digitale Geletterdheid een verplichte plek te geven als basisvaardigheid. Wij praten hierover graag mee, maar zijn ondertussen ook zo’n 1200 Digi-Doeners verder en krijgen steeds meer vragen van scholen die aan de slag willen met Digitale Geletterdheid. Omdat ze merken dat kinderen cruciale vaardigheden missen, omdat ze niet willen wachten totdat het verplicht wordt, om leerkrachten alvast te laten wennen, om vele redenen. Voor ons aanleiding om te bekijken hoe we het aanbod van onze Digi-Doeners gestructureerder konden aanbieden. Tijdens deze zoektocht stuitten we op een set leerdoelen die ontwikkeld was bij Openbaar Onderwijs Groningen (OOG). Kort en bondig geformuleerd, per bouw en pijler gestructureerd. In overleg met OOG hebben we deze geadopteerd en voorzien van onze kennis en inzichten. Hieruit is een set posters gekomen die we voor de zomervakantie hebben geïntroduceerd: Leerdoelen Digitale Geletterdheid. Een gemakkelijk overzicht waarmee scholen laagdrempelig en kosteloos kunnen starten met het aanbieden van Digitale Vaardigheden.  

Pilot met Stichting Boor

We zijn nu een paar maanden verder en zien dat de geformuleerde leerdoelen en posters in een enorme behoefte voorzien; de posters zijn bijna 5000 keer gedownload en we worden overladen met aanvragen voor workshops en hulp bij implementatie. Maar we zijn ook aan het doorontwikkelen; Stichting Boor wil graag met de leerdoelen en Digi-Doeners aan de slag, daarom zijn we met hen een pilot gestart om de leerdoelen en lessen te testen op de werkvloer. Met zo’n 70 scholen, een projectteam Digitale Geletterdheid en de opdracht om Digitale Geletterdheid structureel in te bedden in hun onderwijs. Voor ons een enorme kans om op grote schaal feedback te krijgen en de leerdoelen/posters nog meer aan te passen aan de werkelijkheid in de klas. 

We zijn gestart met het kritisch bekijken van de geformuleerde leerdoelen en de gekoppelde lessen. Vanuit Stichting Boor kwam al snel de wens om de leerdoelen te verfijnen. Zij willen hun docenten een set lessen voorleggen, waarin hij/zij de keuze heeft tussen een aantal lessen. Als eerste stap hebben we daarom twee subleerdoelen per leerdoel geformuleerd, waar dan vervolgens ook weer Digi-Doeners aan gekoppeld worden. De tweede stap is om te bekijken of er hiaten in het aanbod zitten die opgevuld moeten worden. Ondertussen zijn er ook een aantal andere grote schoolbesturen aangehaakt, wat een prachtige kans is om nog meer feedback te krijgen en te verwerken. Op basis van deze exercitie verwachten we eind dit jaar een verbeterde versie van de leerlijn/posters te kunnen maken en aan te bieden aan alle scholen. Uiteraard nemen we hierin ook de ontwikkelingen bij het SLO mee. In de concept-kerndoelen die ik gisteren zag, zijn de huidige vier pijlers vervangen door drie pijlers. Als dit de definitieve structuur wordt, zullen wij dit verwerken op de posters. 

De toekomst

Maar dan zijn we nog niet klaar met ons project: we dromen ook van een doorgaande Digi-Doener leerlijn voor het VO. En een makkelijk doorzoekbare tool waarbij de lessen gemakkelijk op leerjaar/pijler/leerdoel te selecteren zijn en het mogelijk is voor leerkrachten om zelf lessen toe te voegen. 

Maar voor nu gaan we ons buigen over de concept-leerdoelen en dit meenemen in onze pilot. Heb je vragen of wil je iets bijdragen aan dit project? Ik kom graag met je in contact!