Ga naar de inhoud

Gastles Mijn Cyberrijbewijs door Microsoft vrijwilligers

De afgelopen twee weken hebben meer dan 20 klassen in Nederland bezoek gekregen van een vrijwilliger van Microsoft. De medewerkers van Microsoft gaven een les van Mijn Cyberrijbewijs aan leerlingen van groep 7 en 8. De lessen van Mijn Cyberrijbewijs dragen bij aan de digitale weerbaarheid van kinderen. Aan de hand van sprekende thema’s zoals hacking, online fraude en sexting leren ze meer over online slachtoffer- en daderschap.
De NOS publiceerde rond dezelfde tijd een artikel waaruit blijkt dat jongeren steeds vaker betrokken zijn bij fraude en cybercrime, zowel als dader als slachtoffer. Digitale weerbaarheid van kinderen wordt steeds belangrijker.
“Het unieke van de lessen van Mijn Cyberrijbewijs is dat kinderen ervaren wat de beleving van slachtoffer, dader en omstander is. Daarnaast krijgen ze direct handvatten aangereikt zodat ze weten wat ze moeten doen wanneer ze te maken krijgen met vervelende situaties online”, aldus een van de gastdocenten van Microsoft.
Zowel de gastdocenten als de leerlingen waren erg enthousiast over de lessen. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor hun deelname!