Ga naar de inhoud

FutureNL scherpt visie aan met ethiek: meer ethiek, meer geluk

De afgelopen jaren heeft Stichting FutureNL zich gericht op het ontwikkelen van digitale vaardigheden zodat het toekomstperspectief van de jonge generatie vergroot. Deze tijdgeest vraagt echter om onderwijs te maken dat een laagje dieper gaat. Om ook de ethische kant van technologie een plaats te geven in onze activiteiten. Ethische afwegingen zorgen voor meer menselijkheid. Het met elkaar bespreken van ethische dilemma’s zorgt dat leerlingen een mening vormen en leren luisteren naar argumenten van de ander. Dit vergroot hun digitale weerbaarheid. En worden ze #TechDeBaas.

Het nadenken over de toegevoegde waarde van technologie vergroot het kritisch denken en de autonomie van de jonge generatie en leidt op tot digivaardige wereldburgers. Dat is onmisbaar in deze tijd van kortstondige, digitale behoeftebevrediging. We willen met onze activiteiten bewustwording creëren voor het focussen op wat jij belangrijk vindt. Concentratie brengt immers geluk. Je meer bezighouden met ethiek zorgt dus automatisch voor meer geluk. Om onze vernieuwde visie te duiden hebben we het volgende manifest opgesteld:

MANIFEST

Stichting FutureNL ziet dat de technologische innovatie zo snel gaat dat er weinig tijd is om na te denken over het effect op ons leven en de samenleving. De grenzen rondom veiligheid, autonomie en moreel handelen veranderen.

Dat betekent dat er bewust aandacht moet worden geschonken aan het leren denken over ethiek in relatie tot technologie. Wij vinden dat leerlingen technologie niet alleen moeten kunnen gebruiken en begrijpen, maar ook dat leerlingen na moeten kunnen denken over het effect van technologie op hun leven en op de samenleving. Het zelf leren nadenken over het positief inzetten van technologie, vinden we belangrijk.

En dus krijgt ethiek vanaf september 2020 een centrale rol in alle activiteiten van FutureNL. Concreet door interactieve werkvormen en dynamische verwerkingsopdrachten toe te voegen aan al het lesmateriaal en de trainingen die FutureNL ontwikkelt. Waarbij in de klas het gesprek ontstaat over de ethische kant van technologie en de keuzes die daarin te maken zijn.

Zodat leerkrachten en docenten in staat zijn de jonge generatie digitale technologie te laten zien en ervaren zoals het is: krachtig, machtig en prachtig. Dat leerkrachten hun leerlingen meenemen in het denken over de werking en de effecten van technologie, en hen leren een mening te vormen. Zodat ieder kind kan meedenken over de wereld zoals die kan zijn en moet worden.

Wil je meer lezen over ethiek en technologie: check ons achtergrondartikel. En brainstormen over ethiek, dat kan ook! Gebruik deze denkkaart. Kortom we blijven Digi-doener lessen maken en workshops geven. Maar dan beter. Met meer diepgang. Met altijd een ethische component. Meer ethiek = meer geluk. Zo worden alle leerlingen #TechDeBaas.

Ronilla Snellen, co-founder FutureNL