Leerlijn digitale geletterdheid

Lesmateriaal integreren in de klas
Er is voldoende lesmateriaal voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden beschikbaar, maar hoe integreer je dat als leerkracht in de klas? Stichting FutureNL heeft in samenwerking met Felienne Hermans van de TU Delft het bestaande (les)materiaal onderzocht. Zo hebben we inzichtelijk gemaakt welk (les)materiaal er al is, wat er mist in het aanbod en hoe al dit lesmateriaal zich tot elkaar verhoudt. Al gauw kwamen we tot de conclusie dat veel materiaal erg eenzijdig en abstract is. Wanneer je als leerkracht leest dat leerlingen in groep 1 en 2 een simpel sequentieel algoritme moeten kunnen uitvoeren kan de moed eenvoudig in je schoenen zakken, terwijl het simpelweg betekent dat de leerling een simpele opdracht uit moeten kunnen voeren zoals het pakken van een pen.
Daarnaast is er de uitdaging om continuïteit en structuur aan te brengen in het aanbieden van digitale vaardigheden zonder het gevoel te ervaren dat je als leerkracht zomaar iets ‘hapsnap’ aan het doen bent, omdat het nou eenmaal moet.

Vier disciplines
Stichting FutureNL heeft een concrete en concentrische leerlijn digitale geletterdheid gemaakt voor groep 1 tot en met groep 8 met vier disciplines als uitgangspunt:
Icon_FutureNLComputational Thinking
Icon_FutureNLICT-basisvaardigheden
Icon_FutureNLInformatievaardigheden
Icon_FutureNLMediawijsheid


Door in de leerlijn een koppeling te maken met de (kern)vakken zoals rekenen en taal waarbij concretisering van leerdoelen en activiteiten centraal staan, willen wij leerkrachten het inzicht en vertrouwen geven dat ze al dagelijks bezig zijn met computational thinking in de klas. Het is maar net vanuit welk perspectief je de lesactiviteit benadert. Een voorbeeld is de rekenopdracht aan de kleuters om in een rij te gaan staan van groot naar klein. Als je vervolgens als leerkracht de onzichtbare en zichtbare eigenschappen (leeftijd versus lengte) ter sprake stelt werk je op dat moment ook aan een leerdoel van computational thinking. Het één sluit het ander dus niet uit, maar wordt een versterking van elkaar.


Door het maken van een koppeling met onder andere rekenen en taal en het gebruik van concrete voorbeelden willen wij leerkrachten in staat stellen de digitale vaardigheden vakoverstijgend aan te bieden in de klas. Als uitgangspunt voor onze leerlijn zijn de abstracte voorbeeldmatige leerplankaders en begrippensets van SLO gebruikt en de kerndoelen van OC&W, zodat ook in het schoolbeleid aansluiting mogelijk wordt gemaakt.